s-Hertogenbosch

Activiteiten van onze afdeling

Afdeling 's-Hertogenbosch e.o. organiseert het hele jaar tal van activiteiten op groengebied, zoals lezingen, tuinbezoeken en bloemschikcursussen. Je kunt daarbij inspiratie opdoen en mensen met een tuinpassie ontmoeten.

Zie voor een overzicht van de activiteiten het jaarprogramma in de linkerkolom.

Meer informatie over de diverse activiteiten vind je bij Agenda.

Kijk voor het Programma moestuinclub voorjaar/zomer 2023 bij Groeninfo - Moestuinclub

Leden krijgen regelmatig een Nieuwsbrief thuisgestuurd  met alle actuele informatie.

Aanmelden voor activiteiten via activiteiten@hertogenbosch.groei.nl 

Betalingen voor activiteiten:

Bankrekeningnummer: NL98 RABO 0131706055,

ten name van penningmeester KMTP, afdeling 's-Hertogenbosch,  onder vermelding van naam en activiteit